ตู้จ่ายน้ำมัน เครื่องวัดน้ำมันใต้ดิน atg tatsuno ราคาตู้จ่ายน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมันราคา มือสอง มือหนึ่ง
Innovative Accurtate Fast Trust Fuel Smart

ระบบ ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของตู้จ่ายน้ำมัน ในลักษณะการแสดงผลของหน้าจอแคชเชียร์ จะเป็นลักษณะ Graphic Mode แบบรูปภาพเพื่อการทำงานที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงานขายทุกระดับชั้น โดยสามารถทำงานได้แบบแป้นพิมพ์ Keyboard , Mouse หน้าจอรองรับระบบ Touch Screen และสามารถขายสินค้าหน้านลานได้โดยทันที หากยังไม่มีการบันทึกสินค้าระบบสามารถขายสินค้าหน้าลาน และรวมถึงน้ำมันเครื่องในระบบเดียวกันได้แรองรับการชำระเงินหลายประเภท เช่น  
เงินสด
บัตรเครดิตทุกประเภท
ฟรีทการ์ด
     
ใบสั่งจ่ายน้ำมัน
คูปองเงินสด
ชำระ 2 ประเภท

คุณสมบัติโปรแกรม (Property)

 
 
ออกใบกำกับภาษี ใบรับน้ำมันลง Tank ใบรับโอนสินค้า
ออกบิลใบเสร็จ ใบเบิกน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการ ใบสั่งงาน
ใบแจ้งยอดลูกหนี้ ใบบันทึก จ่ายเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า
ใบรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ใบโอนสินค้า
ใบเบิกสินค้า ใบตรวจนับสินค้า    
     
         

ตัวอย่างภาพหน้าโปรแกรม

ชุดอุปกรณ์หน้าลาน

หน้าจอสัมผัส เครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี เครื่องสำรองไฟ ลิ้นชักเก็บเงิน
       
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องปริ้นใบเสร็จ ตัวเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
ยินดีบริการ ให้คำปรึกษาติดตั้งระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ Fuel Automation