ตู้จ่ายน้ำมัน เครื่องวัดน้ำมันใต้ดิน atg tatsuno ราคาตู้จ่ายน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมันราคา มือสอง มือหนึ่ง
Innovative Accurtate Fast Trust Fuel Smart

   ระบบบริหารสถานีบริการปั๊มน้ำมัน แก๊ส LGP NGV
เป็นระบบมอนิเตอร์การทำงานของตู้จ่าย และควบคุมการทำงานของตู้จ่าย สามารถดูการทำงานของตู้จ่ายน้ำมัน, ยอดน้ำมันคงเหลือ แบบ Real Time การตั้งขายของสินค้า ระบบสั่งเติมน้ำมันบาท/ลิตรจากระบบ ระบบแยกได้ดังนี้
 ซอฟแวร์
ระบบหน้าลาน Fuel Smart
ระบบ Fuel Smart คือโปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน GAS NGV และ LPG ภายในสถานีที่สมบูรณ์แบบ และตอบโจทย์ธุรกิจของท่านมากที่สุด ครอบคลุมระบบ การขายหน้าลาน เป็นระบบที่ติดต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมัน
ระบบหลังร้าน Fuel Automation
คือระบบบริหารงานหลังร้าน Back Office System เป็นระบบ Web Application สามารถบริหารงานผ่านทาง Internet ได้ บริหารข้อมูลสินค้าที่เต็มรูปแบบ และมี ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ สามารถจัดการข้อมูลสินค้าน้ำมันใส สินค้าทั่วไป
 สินค้า

รับปรึกษาดัดแปลง ตู้จ่าย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


ตู้จ่ายน้ำมัน และ ตู้จ่ายแก๊ส

 

รับปรึกษาตู้จ่ายน้ำมัน จำหน่ายตู้จ่ายใหม่และเก่า มีทั้งตู้จ่ายรุ่น Submerและ Suction ยี่ห้อ tatsuno Gilbarco

 

ATG Hectronic

 

เป็นระบบวัดน้ำมันด้วยระบบ SenSer ไม่มีลูกลอย

 


ยินดีบริการ ให้คำปรึกษาติดตั้งระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ Fuel Automation