โปรแกรมออกบิลน้ำมัน โปรแกรมออกใบกำกับภาษี กขค
Innovative Accurtate Fast Trust Fuel Smart

About Us


บริษัท แมกนิทูดพลัส จำกัด

ได้ผลิต Software ระบบควบคุมการขายที่รองรับการทำงานหน้าลาน เรียกว่า POS และหลังร้าน Back Office System รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมตู้จ่ายน้ำมันที่มีหน้าที่ Control ควบคุมจัดการกับตู้จ่ายน้ำมัน และระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเป็นผู้นำ และพัฒนา Software ด้านเทคโนโลยี ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

รายละเอียด

ระบบหน้าลาน Fuel Smart

ระบบ Fuel Smart คือโปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน GAS NGV และ LPG
ภายในสถานีที่สมบูรณ์แบบ และตอบโจทย์ธุรกิจของท่านมากที่สุด ครอบคลุมระบบ
การขายหน้าลาน เป็นระบบที่ติดต่ออัตโนมัติกับตู้จ่ายน้ำมัน


ระบบหลังร้าน Fuel Automation

ระบบบริหารงานหลังร้าน Back Office System เป็นระบบ Application
สามารถบริหารงานผ่านทาง Internet ได้ บริหารข้อมูลสินค้าที่เต็มรูปแบบ และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ สามารถจัดการข้อมูลสินค้าน้ำมันใส สินค้าทั่วไป

ยินดีบริการ ให้คำปรึกษาติดตั้งระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ Fuel Automation